Vydania Svetla

 
Message 1931
drapeau-france-200300-cm_edited.png
Drapeau roumain.JPG
Vitajte na stránke POSOLSTVO GRÁLU VO SVETLE PRAVDY

Texty
zo
Svetlých Výšin

Texty zo Svetlých Výšin prijímané v súčasnosti čistým kanálom sú k dispozícii ako pomoc osobám, ktoré sa túžia pripravovať na službu Svetlu.

Tieto odkazy, plne sa zachvievajúce so Slovom  Posolstva Grálu, ponúkajú neoceniteľnú pomoc zvlášť v oblasti nášho osobného očisťovania so zreteľom na naše spojenie s Bytostným a so Svetlým Vojskom !

Tieto Texty pochádzajúce zo Svetlých Výšin tiež napravujú jasným, priezračným a nesporným spôsobom mnohé nepochopenia a niektoré nesprávne interpretácie, ktoré sa šíria o živote Abdrushina a Jeho Diele.

Ďalšie vysvetlenia k Abdrushinovmu Dielu nájdete aj v nasledujúcom texte: « Nakoniec prišlo Slovo ».

Preklady tohto textu sú dostupné vo viacerých jazykoch. Môžete požiadať o jednu zo štyroch nižšie uvedených adries označených hviezdičkou (*).

Osoby, ktoré požiadajú o Texty, musia mať aspoň raz prečítané celé
Posolstvo Grálu.

Požiadanie o kópiu Textov zo Svetlých Výšin:

Français (*):

English (*):

Español (*):

Deutsch (*):

Português:

Românesc:

русский:

Slovenský:

Kontaktné údaje

© 2018 Les éditions de Lumière -  ASBL