top of page

Edities van het Licht

Drapeau Hollande.JPG
VISION-AT-THE-CHEBAR-slider.jpg

Voor een juist begrip van de Graalsboodschap vraagt de auteur de voordrachten in de gegeven volgorde te lezen. Anders zullen leemten het begrip onmogelijk maken.

Editie in het Nederlands
van de

GRAALSBOODSCHAP

 

 

 

 


INHOUDSOPGAVE

 

Ten geleide!

1.       Wat zoeken jullie?

2.      Ontwaakt!

3.      Het zwijgen

4.      Opstijging

5.      Verantwoordelijkheid

6.      Lot

7.      De schepping van de mens

8.      De mens in de Schepping

9.      Erfzonde

10.    Godszoon en Mensenzoon

11.     God

12.     De innerlijke stem

13.     De religie der liefde

14.     De Verlosser

15.     Het geheim van de geboorte

16.     Is occulte scholing aan te raden?

17.     Spiritisme

18.     Aards gebonden

19.     Is geslachtelijke onthouding noodwendig of aan te raden?

20.    Het jongste Gericht

21.     De strijd

22.    Gedachtenvormen

23.    Zedelijkheid

24.    Waak en bid

25.    Het huwelijk

26.    De rechten van het kind op de ouders

27.    Het gebed

28.    Het Onze Vader

29.    Godaanbidding

30.    De mens en zijn vrije wil

31.     Moderne geesteswetenschap

32.    Verkeerde wegen

33.    Ideale mensen

34.    Werpt op Hem alle schuld

35.    De misdaad van de hypnose

36.    Astrologie

37.    Symboliek in het lot van de mens

38.    Geloof

39.    Aardse goederen

40.    De dood

41.     Overleden

42.    Wonder

43.    De doop

44.    De Heilige Graal

45.    Het geheim Lucifer

46.    De gebieden van het duister en de verdoemenis

47.    De gebieden van het Licht en het Paradijs

48.    Wereldgebeuren

49.    Het onderscheid in oorsprong tussen mens en dier

50.    De scheiding tussen mensheid en wetenschap

51.     Geest

52.    Scheppingsontwikkeling

53.    Ik ben de Heer, jouw God

54.    De onbevlekte ontvangenis en de geboorte van de Godszoon

55.    De kruisdood van de Godszoon en het Avondmaal

56.    “Kom af van het kruis”

57.    Dit is mijn vlees! Dit is mijn bloed!

58.    Opstanding van het aardse lichaam van Christus

59.    Mensmening en Godswil in de Wet van de wisselwerking

60.    De Mensenzoon

61.     Dwalingen

62.    De seksuele kracht in zijn betekenis voor de geestelijke opstijging

63.    “Ik ben de opstanding en het leven, niemand komt tot de Vader, dan door mij!”

64.    Wat scheidt zo vele mensen heden van het Licht?

65.    De roep om de leider

66.    Grofstoffelijkheid, fijnstoffelijkheid, stralingen, ruimte en tijd

67.    De dwaling van de helderziendheid

68.    Soorten van helderziendheid

69.    In het rijk van de demonen en fantomen

70.    Occulte scholing, vleesvoeding of plantaardige voeding

71.     Heilmagnetisme

72.    Leeft het tegenwoordige!

73.    De grote komeet

74.    Wat heeft de mens te doen, om te kunnen ingaan in het Godsrijk?

75.    Je ziet de splinter in jouw broeders oog en let niet op de balk in jouw oog

76.    De strijd in de natuur

77.    Uitstorting van de Heilige Geest

78.    Geslacht

79.    Kan ouderdom een hindernis voor geestelijk opstijgen vormen?

80.    Er was eens…!

81.     Vader, vergeef hun; want zij weten niet, wat zij doen!

82.    Goden – Olympus - Walhalla

83.    Geroepen

84.    Het schepsel mens

85.    En duizend Jaren zijn als een dag

86.    Aanvoeling

87.    De Wereldleraar

88.    De vreemdeling

89.    Een laatste woord

90.    De antichrist

91.     En het vervulde zich…!

Slotwoord

Aanhangsel: De tien Geboden van God

Het Leven

Gebruikte woorden in de Graalsboodschap

IMG_1067.jpg

Info-Contact

bottom of page